NB44

DI LẶC

Size : 37x70 cm

Nền in Mentalize 4 màu, bế nổi 3D

Đế dưới in bằng Mentalize

Bìa : Giấy Duplex 2.000g

NB45

PHÁT TÀI PHÁT LỘC

Size : 37x70 cm

Nền in Mentalize 4 màu, bế nổi 3D

Đế dưới in bằng Mentalize

Bìa : Giấy Duplex 2.000g

giá : Liên hệ
 • giới thiệu
 • ý kiến kh

Họ & Tên(*) :
  Email(*) :
  Điện thoại :
   Địa chỉ :
    Tiêu đề(*) :
     Nội dung(*) :
      Độ quan trọng :
       Mã xác nhận :
       Làm mới
        Lưu
        Tên banner làm quảng cáo