NB21

MẬU TUẤT CÁT TƯỜNG

Size : 37 x 70 cm

Nền in Mentalize, bế nổi 3D

Bìa: Giấy Duplex 1.500 g

Ruột: Giấy Couché 115g

NB22

TÂN NIÊN PHÁT TÀI

Size : 37 x 70 cm

Nền in Mentalize, bế nổi 3D

Bìa: Giấy Duplex 1.500 g

Ruột: Giấy Couché 115g

giá : Liên hệ
 • giới thiệu
 • ý kiến kh

Họ & Tên(*) :
  Email(*) :
  Điện thoại :
   Địa chỉ :
    Tiêu đề(*) :
     Nội dung(*) :
      Độ quan trọng :
       Mã xác nhận :
       Làm mới
        Lưu
        Tên banner làm quảng cáo