13 TỜ. GIẤY B210G

SIZE : 24 X 15 CM (9 1/2 X 5 1/2")

WEIGHT : 100 CUỐN / 34KG

giá : Liên hệ
 • giới thiệu
 • ý kiến kh

Họ & Tên(*) :
  Email(*) :
  Điện thoại :
   Địa chỉ :
    Tiêu đề(*) :
     Nội dung(*) :
      Độ quan trọng :
       Mã xác nhận :
       Làm mới
        Lưu
        Barrner quảng cáo bottom