13 Tờ. Giấy B.210g

Size : 22 x 16 cm ( 8  1/2 x 6 1/4 ")

Weight : 100 Cuốn / 32kg

Ruột 52 tuần, giấy C.Matt 80g

giá : Liên hệ
 • giới thiệu
 • ý kiến kh

Họ & Tên(*) :
  Email(*) :
  Điện thoại :
   Địa chỉ :
    Tiêu đề(*) :
     Nội dung(*) :
      Độ quan trọng :
       Mã xác nhận :
       Làm mới
        Lưu
        Barrner quảng cáo bottom