NB128

CHỮ LỘC

Nền in Mentalize bế nổi 3D.

Dupplex 2.000 g.

Gắn hình nổi bằng nhựa 3D.

Miếng dưới in bằng Metalize

NB129

CHỮ PHÚC

Nền in Mentalize bế nổi 3D.

Dupplex 2.000 g.

Gắn hình nổi bằng nhựa 3D.

Miếng dưới in bằng Metalize

giá : Liên hệ
 • giới thiệu
 • ý kiến kh

Họ & Tên(*) :
  Email(*) :
  Điện thoại :
   Địa chỉ :
    Tiêu đề(*) :
     Nội dung(*) :
      Độ quan trọng :
       Mã xác nhận :
       Làm mới
        Lưu
        Tên banner làm quảng cáo