Size : 14.5 x 20.5 cm, In 2 màu.

Bìa Simili Ngoại, Ruột Giấy Fort 80g Nhật Bản

 ST-01 (Nâu), ST-02 (Xanh), ST-03(Đen) : Sổ Trơn                   

ST-04 (Nâu) ,ST-05(Xanh),ST-06(Đen),ST-07(Da Bò),ST-08(Đỏ) : Sổ Chỉ

ST-09(Nâu),ST-10(Xanh),ST-11(Đen),ST-12(Da Bò),ST-13(Đỏ): Nẹp Thiếc

giá : Liên hệ
 • giới thiệu
 • ý kiến kh

Họ & Tên(*) :
  Email(*) :
  Điện thoại :
   Địa chỉ :
    Tiêu đề(*) :
     Nội dung(*) :
      Độ quan trọng :
       Mã xác nhận :
       Làm mới
        Lưu
        Tên banner làm quảng cáo