Size : 16 x 24 cm, In 2 màu.

Bìa Simili Ngoại, Ruột Giấy Fort 80g Nhật Bản

ST-14 (Nâu), ST-15 (Xanh), ST-16 (Đen) : Sổ Trơn                   

ST-17 (Nâu) ,ST-18(Xanh),ST-19(Đen),ST-20(Da Bò),ST-21(Đỏ) : Sổ Chỉ

ST-22(Nâu),ST-23(Xanh),ST-24(Đen),ST-25(Da Bò),ST-26(Đỏ): Nẹp Thiếc

giá : Liên hệ
 • giới thiệu
 • ý kiến kh

Họ & Tên(*) :
  Email(*) :
  Điện thoại :
   Địa chỉ :
    Tiêu đề(*) :
     Nội dung(*) :
      Độ quan trọng :
       Mã xác nhận :
       Làm mới
        Lưu
        Tên banner làm quảng cáo